Кадрове забезпечення

У 2018 році в навчальному закладі працювало 17 педагогічних працівників відповідно до штатного розпису. 13 вчителів (77 %) від загальної кількості педагогічних працівників) мають повну вищу освіту, 1 вчитель (6%) – молодший спеціаліст, 3 вчителі ( 18%) мають освіту «бакалавр», 2 вчителя (12 %) – отримують вищу освіту (Бердянський державний педагогічний університет).

Увесь педагогічний колектив має високий освітньо-кваліфікаційний рівень. Так, у 2018 році розподіл за кваліфікаційними категоріями був таким:

- «спеціаліст вищої категорії» - 1 вчитель - 6,%

- «спеціаліст І категорії» - 6 вчителів - 35,5%

- «спеціаліст ІІ категорії» - 2 вчителя - 11,5%

- «спеціаліст» - 8 вчителів - 47%

2 вчителі мають педагогічне звання «старший учитель».

Склад педагогічних працівників за статтю:

- жінок-педагогів – 16 – 94 %;

- чоловіків-педагогів – 1–6%

Склад педагогічних працівників за віком:

- до 30 років - 2 особи - 12 %

- від 31 до 40 років - 7 осіб - 41 %

- від 41 до 50 років - 6 осіб - 35%

- від 51 до 60 років - 1 особа - 6 %

- понад 60 років - 1особи - 6 %

Середній вік учителів – 41 рік

Кількість педагогів пенсійного віку 1 особа.

Склад педагогічних працівників за стажем педагогічної роботи:

- до 3 років - 3 особи - 18 %

- від 3 до 10 років - 2 особи - 12 %

- від 10 до 20 років - 5 осіб - 29 %

- 20 і більше років - 7 осіб - 41 %

Кiлькiсть переглядiв: 236

Коментарi